S’estima que d’un 15 a un 30% de les dificultats d’aprenentatge que presenten els nens estan relacionades amb un problema d’eficàcia i/o de percepció visual.

Els ulls són els sensors que recullen la informació del nostre entorn però només són una part de tot el procés visual. Aquesta informació captada ha de ser coordinada, ordenada, comparada i processada pel cervell, i és allà on realment aconseguim veure.

Factors com la lectura, escriptura, l’ús de les noves tecnologies exigeixen al sistema visual un major nivell de rendiment i, si apliquem aquest principi a l’entorn escolar en el qual les activitats impliquen passar molt de temps en visió propera, qualsevol interferència visual és un factor a tenir en compte de risc en el fracàs acadèmic.

Com pot ajudar la figura de l’òptic optometrista?

Davant un problema d’eficàcia i/o percepció visual en l’aprenentatge, l’optometrista pot investigar, detectar i diagnosticar les dificultats escolars que estan causades directament per una manca de les habilitats visuals necessàries per la lectoescriptura i proposar els tractaments òptims per restablir la funció correcta.