QUÈ ÉS LA VISIÓ?

La visió és un conjunt d’habilitats, que són:

  • Vista o agudesa visual: veure-hi clar i distingir els detalls petits el millor possible de lluny i de prop.
  • Visió del color: distingir tota la gamma de colors.
  • Moviments oculars: capacitat per seguir objectes en moviment en tot el nostre camp visual, I de moure els ulls de forma precisa, per exemple quan llegim.
  • Coordinació dels ulls:  poder dirigir simultàniament els dos eixos visuals al mateix punt de l’espai en què es vol enfocar.
  • Enfocament: capacitat de mantenir la visió nítida a diferents distàncies sense problemes.
  • Visió en 3D: capacitat de percebre el relleu i la profunditat de tot l’espai que ens envolta.
  • Percepció visual. Entendre, recordar i interpretar el que es veu.

Per tant, la visió és molt més que la vista i veure bé no significa tenir bona visió. Per això és tan important realitzar-se revisions visuals periòdiques. D’aquesta manera, podrem:

  • Descartar qualsevol disfunció visual
  • Millorar el nostre rendiment visual
  • I, fins i tot, ens podem avançar a determinades patologies que, en cas de sospitar o tenir indicis de la seva presència, es derivarà al professional sanitari o a l’especialista corresponent.